Resolució favorable relativa al web corporatiu d'Alpens Energia

— 22-7-2023 Alpens — 

Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Treball

Resolució sobre l’expedient núm. 9015/439631/2023 relatiu a l’acord de creació del web corporatiu de la societat ALPENS ENERGIA, SCCL

Diu, entre altres coses (vegeu el PDF original de la resolució): “Examinat el contingut de la documentació presentada i la resta que compon l’expedient, s’observa que […] l’acord de creació del web corporatiu s’ha pres amb totes les garanties exigides per la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, pels estatuts de la cooperativa”, i resolc:

  1. Qualificar favorablement els acords recollits a les certificacions signades electrònicament en data 24/04/2023, relatius al web corporatiu d’ALPENS ENERGIA, SCCL, presos per les assemblees generals de dates 03/12/2022 i 22/04/2023.
  2. Inscriure l’acord de creació del web corporatiu d’ALPENS ENERGIA, SCCL (www.alpensenergia.cat) en el Registre General de Cooperatives de Catalunya, assignant-li el número d’assentament 2 en el full 15906.
  3. Notificar a les persones interessades aquesta resolució.

Document Oficial de la resolució [PDF, 122 kB]

Contacte


Ctra. de Berga, 14 (Fàbrica Vella)

08587 ALPENS (Barcelona)
E-mail: contacte@alpensenergia.cat

 

 

© Alpens Energia, SCCL
Tots els drets reservats