ALPENS ENERGIA SCCL, cooperativa de persones consumidores i usuàries creada sense ànim de lucre per tal de proveir amb energia elèctrica renovable i a un preu més assequible als usuaris d’aquesta comunitat energètica. 

Objectiu de desenvolupament sostenible (ODS 7) de Nacions Unides. Energia neta i assequible
Les solucions energètiques renovables cada cop són més econòmiques, més fiables i més eficients. Si invertim en energia solar, eòlica i tèrmica, millorarem la productivitat energètica i assegurarem energia per a tots, en fomentarem el creixement i ajudarem el medi ambient.

Garantia de servei
Seguint el criteri de requerir les mínimes aportacions o inversions per part dels beneficiaris, de forma que no hi hagi barreres econòmiques per l’accés de la ciutadania als serveis i iniciatives que es duguin a terme.
Abastar els diferents tipus de consums (tèrmic, elèctric i mobilitat), en tots els àmbits d’activitat i en el conjunt de tot el municipi.

Participació i apoderament
La participació dels socis i sòcies en el procés de Transició Energètica (TE) ha de permetre un empoderament, de cara a participar en una transformació social, econòmica i ecològica, on el soci o sòcia consumidor/a passa a situar-se com a protagonista central d’aquest nou model energètic.

Reduir l’import dels rebuts de la llum
Dels veïns que vulguin formar part d’aquesta comunitat energètica, fet que permetrà contribuir a l’autosuficiència energètica del municipi.

Desenvolupar activitats de promoció, sensibilització i participació ciutadana
Com ara les bones pràctiques energètiques, la mobilitat sostenible, la millora dels serveis energètics, la innovació tecnològica i social, i tots aquells aspectes que poden contribuir a impulsar la Transició Energètica i ecològica al municipi d’Alpens. 

Contacte


Ctra. de Berga, 14 (Fàbrica Vella)

08587 ALPENS (Barcelona)
E-mail: contacte@alpensenergia.cat

 

 

© Alpens Energia, SCCL
Tots els drets reservats