AVÍS LEGAL


De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, l’RGPD), els informem que les dades facilitades de forma gratuïta i voluntària per als usuaris a la web www.https://alpensenergia.cat/ seran processats per:

ALPENS ENERGIA SCCL:

 • Denominació Social: ALPENS ENERGIA SCCL
 • Domicili: ctra. de Berga, 14 (Fàbrica Vella) d’ALPENS (08587)
 • NIF/CIF: F09999798
 • Correu electrònic: contacte@alpensenergia.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les seves dades personals seran utilitzades amb l’objectiu general de la gestió i control de la relació establerta i específicament per a:

 • Gestionar l’accés complet a la pàgina web i l’ús correcte dels serveis per part dels usuaris mateixos.
 • Per comunicar-nos amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzem a través dels serveis o els formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, els xats o les trucades telefòniques).
 • Per oferir nous productes, serveis, ofertes especials o actualitzacions.
  Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis, qüestions tècniques i canvis en aquests.
 • Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i no es pot renunciar a aquestes.
 • Comunicacions Comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per contactar amb vostè, tant per via electrònica com sense electrònica, per dur a terme enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, importants desenvolupaments dels serveis, ofertes i/o promocions. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per rebre aquestes notificacions fent servir el mecanisme que s’implementi al seu efecte, o remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a contacte@alpensenergia.cat
 • No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, excepte que vingui per llei o existeixi algun requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent.
En aquest sentit:
Les dades empleades per gestionar la relació amb el client i la facturació i els cobraments dels productes i serveis es conservaran durant tot el temps en què el contracte estigui vigent.
Una vegada finalitzada aquesta relació, si escau, les dades es podran conservar durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriuen les possibles responsabilitats derivades del contractat de servei.
Les dades necessàries per enviar els butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres productes o serveis es conservaran indefinidament fins que l’usuari manifesti, si s’escau, la seva voluntat d’eliminar-los.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES.

Amb caràcter general ALPENS ENERGIA SCCL., no cedirà les seves dades personals a tercers excepte que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ha autoritzat expressament a fer ús dels nostres serveis.

EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, de rectificació de les dades inexactes, de supressió de les dades que ja no són necessaris o, quan es dona algun dels altres assumptes del RGPD, el dret a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita que indiqui el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a: ALPENS ENERGIA SCCL, Servei d’atenció a l’usuari, ctra. de Berga, 14 (Fàbrica Vella) d’Alpens (08587), indicant en el cas del correu “Sol·licitud dret RGPD”.

A més, en tot moment, l’usuari també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat de control.

Contacte


Ctra. de Berga, 14 (Fàbrica Vella)

08587 ALPENS (Barcelona)
E-mail: contacte@alpensenergia.cat

 

 

© Alpens Energia, SCCL
Tots els drets reservats