Projecte Fàbrica Vella

“L’objecte del present projecte és l’execució de les obres corresponents a la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum amb una potència de 90 kWp (72 kW nominals), situada a la coberta de la Fàbrica Vella i el seu annex, a Alpens. Aquest projecte contempla l’autoconsum col·lectiu pròxim a través de xarxa, amb la mateixa Fàbrica Vella connectada en xarxa interior per tal de cobrir part dels consums propis de l’edifici i proveir amb energia elèctrica renovable als usuaris de la futura comunitat energètica del municipi [Alpens Energia SCCL], amb la possibilitat de bolcar excedents a xarxa acollint-se a la compensació econòmica d’excedents. Els usuaris hauran de complir almenys una de les següents premisses per tal de poder formar part de l’autoconsum col·lectiu.”

⇒ Vegem [00] Pojecte d’instal·lació fotovoltaica per a la Fàbrica Vella.

APROVACIÓ DEFINITIVA

“El Ple de l’Ajuntament d’Alpens, en sessió ordinària de 4 d’octubre de 2022, va [aprovar] definitivament el projecte executiu per una instal·lació fotovoltaica en autoconsum col·lectiu per a la Fàbrica Vella d’Alpens, redactat per l’enginyer industrial Albert Juan Casademont (número de col·legiat 17010) d’ENGICO2EN, SLP el qual té un pressupost d’execució per contracta de 113.229,90 €.

⇒  Vegem [08] Anunci d’aprovació definitiva projecte fotovoltaica FV

Estat d'execució 80%
Abast de l’ampliació del radi d’actuació dels 500 m inicials als 2000 metres anunciats

Mapa: “Calculadora de distàncies per a l’autoconsum elèctric compartit

Contacte


Ctra. de Berga, 14 (Fàbrica Vella)

08587 ALPENS (Barcelona)
E-mail: contacte@alpensenergia.cat

 

 

© Alpens Energia, SCCL
Tots els drets reservats