POLÍTICA DE PRIVACITAT
 

A ALPENS ENERGIA, SCCL ens preocupem per la privacitat i la transparència.
A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: ALPENS ENERGIA, SCCL
Domicili: ctra. de Berga, 14 (Fàbrica Vella) d’ALPENS (08587)
NIF/CIF: F09999798
Correu electrònic: contacte@alpensenergia.cat

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ALPENS ENERGIA, SCCL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ALPENS ENERGIA, SCCL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a
contacte@alpensenergia.cat o ctra. de Berga, 14 (Fàbrica Vella) d’ALPENS (08587)

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ALPENS ENERGIA, SCCL provenen de: El mateix interessat.

1. Tractament de les dades dels contactes web.


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ALPENS ENERGIA, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
  • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

2. Tractament de les dades del correu electrònic.


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ALPENS ENERGIA, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, donar resposta a les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
  • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials.
  • Consentiment de l’interessat: Contactar i enviar comunicacions comercials segons l’interès mostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

3. Tractament de les dades d’alta de socis, contractes, pressupostos.


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ALPENS ENERGIA, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Gestió administrativa, comptable i fiscal de clients/socis.
  • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • Si escau, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestionar la recollida, seguiment i entrega dels enviaments (requisit contractual).
  • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
Microsoft Corporation, amb la finalitat d’utilitzar carpetes compartides. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades.

Pot consultar més informació a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

Contacte


Ctra. de Berga, 14 (Fàbrica Vella)

08587 ALPENS (Barcelona)
E-mail: contacte@alpensenergia.cat

 

 

© Alpens Energia, SCCL
Tots els drets reservats