Convocatòria a l'Assemblea General Ordinària d'Alpens Energia SCCL

— 2-2-2024 Alpens — 

ANUNCI:

Per acord del Consell Rector d’Alpens Energia SCCL, es convoca a les persones sòcies a l’Assemblea General ordinària de la cooperativa que se celebrarà a la seu social de l’entitat, carretera de Berga, 14, Fàbrica vella, d’Alpens, el 17 de febrer de 2024, a les 17.45 hores, en primera convocatòria i, a les 18 hores, en segona convocatòria, per tractar els assumptes del següent:

ORDRE DEL DIA

1. Designació de socis per signar l’acta de l’assemblea.
2. Aprovació, si escau, de la gestió i els comptes anuals de l’exercici 2023.
3. Acord de repartiment d’energia d’autoconsum col·lectiu de la instal·lació fotovoltaica Fàbrica Vella.
4. Acord d’aprovació del preu del servei d’autoconsum.
5. Comunicacions del Consell Rector.
6. Proposta i torn obert de paraula als assistents.

Atesa la importància dels punts a tractar, demanem la vostra assistència.
En cas de no ser possible, podeu delegar un altre soci que hi assisteixi perquè us representi en veu i vot omplint-la informació de “delegació de vot” que trobareu en el document oficial de convocatoria adjunt.

Alpens, 1 de febrer de 2024

_fv
Instal·lació fotovoltaica en autoconsum col·lectiu amb tots els mòduls col·locats

Contacte


Ctra. de Berga, 14 (Fàbrica Vella)

08587 ALPENS (Barcelona)
E-mail: contacte@alpensenergia.cat

 

 

© Alpens Energia, SCCL
Tots els drets reservats