Enllestides les tramitacions necessàries, seguim endavant

— 4-10-2022 — 

Signatura davant notari de l’Escriptura de la Constitució de Cooperativa ALPENS ENERGIA SCCL

Amb aquesta signatura, el passat 31 de març de 2022, la cooperativa i l’Ajuntament d’Alpens, iniciem el procés de tramitacions que ens acostarà al punt de partida de l’obra executiva.

– El mes de maig l’Ajuntament d’Alpens aprova per unanimitat el Projecte Inicial de la instal·lació.
– El dia 1 de juliol la Generalitat de Catalunya aprova de la inscripció de l’acord de constitució de la cooperativa i l’inscriu en el Registre de Cooperatives de Barcelona amb el núm. 15906.
– I, finalment, després de la publicació corresponent al DOGC (22.6.2022) de l’aprovació inicial del Projecte, el Ple de l’Ajuntament d’Alpens del dia 4 d’octubre, aprova, per unanimitat dels set membres que integren la corporació, el projecte executiu de la instal·lació fotovoltaica en autoconsum col·lectiu de la Fàbrica Vella d’Alpens, redactat per l’enginyer industrial Albert Juan Casademont (número de col·legiat 17010) d’ENGICO2EN, SLP el qual té un pressupost d’execució per contracta de 113.229,90 €.

Contacte


Ctra. de Berga, 14 (Fàbrica Vella)

08587 ALPENS (Barcelona)
E-mail: contacte@alpensenergia.cat

 

 

© Alpens Energia, SCCL
Tots els drets reservats