Convocatòria a l'Assemblea General Ordinària d'Alpens Energia SCCL

— 31-5-2023 Alpens — 

ANUNCI:

Per acord del Consell Rector d’Alpens Energia SCCL, es convoca a les persones sòcies a l’Assemblea General ordinària de la cooperativa que se celebrarà a la seu social de l’entitat, carretera de Berga, 14, Fàbrica vella, d’Alpens, el 17 de juny de 2023, a les 17.45 hores, en primera convocatòria i, a les 18 hores, en segona convocatòria, per tractar els assumptes del següent:

ORDRE DEL DIA

1. Elecció dels interventors per a l’aprovació de l’acta.
2. Lectura i, si és procedent, aprovació de l’acta de la sessió anterior.
3. Aprovació, si escau, de la gestió i els comptes anuals de l’exercici 2022.
4. Comunicacions del Consell Rector.
5. Proposta i torn obert de paraula als assistents.

Alpens, 30 de maig de 2023

Contacte


Ctra. de Berga, 14 (Fàbrica Vella)

08587 ALPENS (Barcelona)
E-mail: contacte@alpensenergia.cat

 

 

© Alpens Energia, SCCL
Tots els drets reservats